วิสาหกิจชุมชนพัฒนาอาชีพบ้านไสใหญ่

ผลิตโดย : วิสาหกิจชุมชนพัฒนาอาชีพบ้านไสใหญ่

ที่อยู่ : 106 หมู่ที่ 1 ต.นาหมื่นศรี อ.นาโยง จ.ตรัง 92170

โทรศัพท์ :

โทรสาร : 075-258096

อีเมล์ : ไม่มีอีเมล์

website : ไม่มีเว็บไซต์

รายละเอียดสินค้า :

MAP

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก