วิสาหกิจชุมชนธนาคารหมู่บ้านตามแนวพระราชดำริบ้านสันตัง

ผลิตโดย : วิสาหกิจชุมชนธนาคารหมู่บ้านตามแนวพระราชดำริบ้านสันตัง

ที่อยู่ : 90 หมู่ที่ 6 ต.หนองตรุด อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000

โทรศัพท์ :

โทรสาร : 075-258096

อีเมล์ : ไม่มีอีเมล์

website : ไม่มีเว็บไซต์

รายละเอียดสินค้า :

MAP

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก