วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรทุ่งใหญ่สามัคคี

ผลิตโดย : วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรทุ่งใหญ่สามัคคี

ที่อยู่ : 125 หมู่ที่3 ต.ท่าสะบ้า อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 92220

โทรศัพท์ :

โทรสาร : 075-258096

อีเมล์ : ไม่มีอีเมล์

website : ไม่มีเว็บไซต์

รายละเอียดสินค้า :

MAP

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก