วิสาหกิจชุมชนเครื่องแกงเขาเศษ

ผลิตโดย : วิสาหกิจชุมชนเครื่องแกงเขาเศษ

ที่อยู่ : 140/2 หมู่ที่ 4 ต.เขาวิเศษ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 92220

โทรศัพท์ :

โทรสาร : 075-258096

อีเมล์ : ไม่มีอีเมล์

website : ไม่มีเว็บไซต์

รายละเอียดสินค้า :

MAP

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก