วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรท่าข้ามสัมพันธ์ (ตรัง)

ผลิตโดย : วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรท่าข้ามสัมพันธ์ (ตรัง)

ที่อยู่ : 121 หมู่ที่ 8 ต.ท่าข้าม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92120

โทรศัพท์ :

โทรสาร : 075-258096

อีเมล์ : ไม่มีอีเมล์

website : ไม่มีเว็บไซต์

รายละเอียดสินค้า :

MAP

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก