วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านข่าลิง

ผลิตโดย : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านข่าลิง

ที่อยู่ : 39 หมู่ที่ 1 ต.พิเทน อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี 94140

โทรศัพท์ :

โทรสาร :

อีเมล์ : ไม่มีอีเมล์

website : ไม่มีเว็บไซต์

รายละเอียดสินค้า :

MAP

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก