วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านจะมือฆา

ผลิตโดย : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านจะมือฆา

ที่อยู่ : 45/2 หมู่ที่ 7 ต.ปากู อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี 94140

โทรศัพท์ :

โทรสาร :

อีเมล์ : ไม่มีอีเมล์

website : ไม่มีเว็บไซต์

รายละเอียดสินค้า :

MAP

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก