หะยีโอ๊ะ

ผลิตโดย : หะยีโอ๊ะ

ที่อยู่ : 104 ถนนสามัคคีโรงเหล้า ต.สะบายัง อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000

โทรศัพท์ :

โทรสาร :

อีเมล์ : ไม่มีอีเมล์

website : ไม่มีเว็บไซต์

รายละเอียดสินค้า :

MAP

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก