วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลาส้มปะกาฮะรัง

ผลิตโดย : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลาส้มปะกาฮะรัง

ที่อยู่ : 25/10 หมู่ที่4 ต.ปะกาฮะรัง อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000

โทรศัพท์ :

โทรสาร :

อีเมล์ : ไม่มีอีเมล์

website : ไม่มีเว็บไซต์

รายละเอียดสินค้า :

MAP

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก