กูบัดดารียะ ของฝาก (ปัตตานี)

ผลิตโดย : กูบัดดารียะ ของฝาก (ปัตตานี)

ที่อยู่ : 210 หมู่ที่ 1 ถนนราโกมุท ต.ยามู อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 94150

โทรศัพท์ :

โทรสาร :

อีเมล์ : ไม่มีอีเมล์

website : ไม่มีเว็บไซต์

รายละเอียดสินค้า :

MAP

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก