กลุ่มแม่บ้านเทศบาลตำบลแว้ง

ผลิตโดย : กลุ่มแม่บ้านเทศบาลตำบลแว้ง

ที่อยู่ : 184 หมู่ที่ 2 ต.แว้ง อ.แว้ง จ.นราธิวาส 96160

โทรศัพท์ :

โทรสาร :

อีเมล์ : ไม่มีอีเมล์

website : ไม่มีเว็บไซต์

รายละเอียดสินค้า :

MAP

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก