วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านยาแลเบาะ

ผลิตโดย : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านยาแลเบาะ

ที่อยู่ : 17/3 หมู่ที่ 5 ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150

โทรศัพท์ :

โทรสาร :

อีเมล์ : ไม่มีอีเมล์

website : ไม่มีเว็บไซต์

รายละเอียดสินค้า :

MAP

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก