วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจือแร

ผลิตโดย : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจือแร

ที่อยู่ : 240 หมู่ที่ 9 ต.สากอ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส 96140

โทรศัพท์ :

โทรสาร :

อีเมล์ : ไม่มีอีเมล์

website : ไม่มีเว็บไซต์

รายละเอียดสินค้า :

MAP

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก