วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านพงดารอ

ผลิตโดย : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านพงดารอ

ที่อยู่ : 52/1 หมู่ที่ 7 ต.มะรือโบตก อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 96130

โทรศัพท์ :

โทรสาร :

อีเมล์ : ไม่มีอีเมล์

website : ไม่มีเว็บไซต์

รายละเอียดสินค้า :

MAP

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก