กะละอาเก๊าะ

ผลิตโดย : กะละอาเก๊าะ

ที่อยู่ : 96/11 หมู่ที่ 11 ต.ลำภู อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000

โทรศัพท์ :

โทรสาร :

อีเมล์ : ไม่มีอีเมล์

website : ไม่มีเว็บไซต์

รายละเอียดสินค้า :

MAP

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก