วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรสวท.

ผลิตโดย : วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรสวท.

ที่อยู่ : 102/24 หมู่ที่ 6 ต.ปาเสมัส อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 96120

โทรศัพท์ :

โทรสาร :

อีเมล์ : ไม่มีอีเมล์

website : ไม่มีเว็บไซต์

รายละเอียดสินค้า :

MAP

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก