วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตผลการเกษตร

ผลิตโดย : วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตผลการเกษตร

ที่อยู่ : 236/3 หมู่ที่ 7 ต.ยี่งอ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 96180

โทรศัพท์ :

โทรสาร :

อีเมล์ : ไม่มีอีเมล์

website : ไม่มีเว็บไซต์

รายละเอียดสินค้า :

MAP

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก