วิสาหกิจชุมชนขนมต้นแบบ (ทองม้วน-ทองพับ)

ผลิตโดย : วิสาหกิจชุมชนขนมต้นแบบ (ทองม้วน-ทองพับ)

ที่อยู่ : 67/20 หมู่ที่ 1 ต.ตาเซะ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000

โทรศัพท์ :

โทรสาร :

อีเมล์ : ไม่มีอีเมล์

website : ไม่มีเว็บไซต์

รายละเอียดสินค้า :

MAP

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก