วิสาหกิจชุมชนโครงการผลิตน้ำดื่มมาตรฐานต้นแบบ กองร้อยสะเตงนอก กองพัน อรบ. หลักเมือง ตำบลสะเตงนอก จังหวัดยะลา

ผลิตโดย : วิสาหกิจชุมชนโครงการผลิตน้ำดื่มมาตรฐานต้นแบบ กองร้อยสะเตงนอก กองพัน อรบ. หลักเมือง ตำบลสะเตงนอก จังหวัดยะลา

ที่อยู่ : 184/26 หมู่ที่ 6 ต.สะเตงนอก อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000

โทรศัพท์ :

โทรสาร :

อีเมล์ : ไม่มีอีเมล์

website : ไม่มีเว็บไซต์

รายละเอียดสินค้า :

MAP

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก