กลุ่มแปรรูปอาหารฮาลาล

ผลิตโดย : กลุ่มแปรรูปอาหารฮาลาล

ที่อยู่ : 2 ถ.สุขาภิบาล 4 ต.ยะหา อ.ยะหา จ.ยะลา 95120

โทรศัพท์ :

โทรสาร :

อีเมล์ : ไม่มีอีเมล์

website : ไม่มีเว็บไซต์

รายละเอียดสินค้า :

MAP

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก