วิสาหกิจชุมชนสตรีนูรูลอามาน

ผลิตโดย : วิสาหกิจชุมชนสตรีนูรูลอามาน

ที่อยู่ : 22 หมู่ที่ 1 ต.พร่อน อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95160

โทรศัพท์ :

โทรสาร :

อีเมล์ : ไม่มีอีเมล์

website : ไม่มีเว็บไซต์

รายละเอียดสินค้า :

MAP

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก