วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านป่าหวังนอก

ผลิตโดย : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านป่าหวังนอก

ที่อยู่ : 20/2 หมู่ที่ 11 ถ.สุขยางค์ ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130

โทรศัพท์ :

โทรสาร :

อีเมล์ : ไม่มีอีเมล์

website : ไม่มีเว็บไซต์

รายละเอียดสินค้า :

MAP

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก