น้ำดื่มแวหะยี

ผลิตโดย : น้ำดื่มแวหะยี

ที่อยู่ : 5 หมู่ที่ 1 ถ.เสนารัตน์ ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา 95140

โทรศัพท์ :

โทรสาร : 073-295526

อีเมล์ : ไม่มีอีเมล์

website : ไม่มีเว็บไซต์

รายละเอียดสินค้า :

MAP

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก