กลุ่มเกษตรอามานะฮ์-ตำบลเนินงาม (ยะลา)

ผลิตโดย : กลุ่มเกษตรอามานะฮ์-ตำบลเนินงาม (ยะลา)

ที่อยู่ : 112/2 หมู่ที่ 6 ต.เนินงาม อ.รามัน จ.ยะลา

โทรศัพท์ :

โทรสาร :

อีเมล์ : ไม่มีอีเมล์

website : ไม่มีเว็บไซต์

รายละเอียดสินค้า :

MAP

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก