วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านประมงอาสาบ้านบากันเคย

ผลิตโดย : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านประมงอาสาบ้านบากันเคย

ที่อยู่ : 110 หมู่ที่ 3 ต.ตันหยงโป อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000

โทรศัพท์ :

โทรสาร :

อีเมล์ : ไม่มีอีเมล์

website : ไม่มีเว็บไซต์

รายละเอียดสินค้า :

MAP

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก