รัตนาวรรณ์ หมีนเหม (กลุ่มแม่บ้านควนน้ำใส)

ผลิตโดย : รัตนาวรรณ์ หมีนเหม (กลุ่มแม่บ้านควนน้ำใส)

ที่อยู่ : 27 หมู่ที่ 17 ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล

โทรศัพท์ :

โทรสาร : 074-799223

อีเมล์ : ไม่มีอีเมล์

website : ไม่มีเว็บไซต์

รายละเอียดสินค้า :

MAP

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก