วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านคลองมาเลา

ผลิตโดย : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านคลองมาเลา

ที่อยู่ : 93 หมู่ที่ 1 ต.วังประจัน อ.ควนโดน จ.สตูล 91160

โทรศัพท์ :

โทรสาร :

อีเมล์ : ไม่มีอีเมล์

website : ไม่มีเว็บไซต์

รายละเอียดสินค้า :

MAP

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก