วิสาหกิจชุมชนการแปรรูปกาแฟพื้นบ้านโคกประดู่

ผลิตโดย : วิสาหกิจชุมชนการแปรรูปกาแฟพื้นบ้านโคกประดู่

ที่อยู่ : 73 หมู่ที่ 11 ต.ฉลุง อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91140

โทรศัพท์ :

โทรสาร :

อีเมล์ : ไม่มีอีเมล์

website : ไม่มีเว็บไซต์

รายละเอียดสินค้า :

MAP

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก