วิสาหกิจชุมชนอาหมัดพริกแกง (สตูล)

ผลิตโดย : วิสาหกิจชุมชนอาหมัดพริกแกง (สตูล)

ที่อยู่ : 81 หมู่ที่ 8 ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล 91130

โทรศัพท์ :

โทรสาร :

อีเมล์ : ไม่มีอีเมล์

website : ไม่มีเว็บไซต์

รายละเอียดสินค้า :

MAP

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก