บริษัท ไทยอินเตอร์ ฟิชเชอรี่เทรดดิ้ง จำกัด

ผลิตโดย : บริษัท ไทยอินเตอร์ ฟิชเชอรี่เทรดดิ้ง จำกัด

ที่อยู่ : 88 หมู่ที่ 7 ต.พะวง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90100

โทรศัพท์ :

โทรสาร : 074-235860

อีเมล์ : hansa_54@hotmail.co.th

website : ไม่มีเว็บไซต์

รายละเอียดสินค้า :

MAP

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก