วิสาหกิจชุมชนผลิตเครื่องแกงบ้านเลียบ

ผลิตโดย : วิสาหกิจชุมชนผลิตเครื่องแกงบ้านเลียบ

ที่อยู่ : 46 หมู่ที่1 ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา 90110

โทรศัพท์ :

โทรสาร :

อีเมล์ : ไม่มีอีเมล์

website : ไม่มีเว็บไซต์

รายละเอียดสินค้า :

MAP

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก