เทนเบเกอรี่ (สงขลา)

ผลิตโดย : เทนเบเกอรี่ (สงขลา)

ที่อยู่ : 8/2 หมู่ที่ 2 ต.บ้านหาร อ.บางกล่ำ จ.สงขลา 90110

โทรศัพท์ :

โทรสาร :

อีเมล์ : ไม่มีอีเมล์

website : ไม่มีเว็บไซต์

รายละเอียดสินค้า :

MAP

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก