โรงแรมอ่าวนางวิลล่า รีสอร์ท

ผลิตโดย : โรงแรมอ่าวนางวิลล่า รีสอร์ท

ที่อยู่ : 113 ม.2 ต.อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่ 81180

โทรศัพท์ : 075 - 637270

โทรสาร :

อีเมล์ : ไม่มีอีเมล์

website : ไม่มีเว็บไซต์

รายละเอียดสินค้า :

MAP

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก