โรงแรมกระบี่เพชรไพลิน

ผลิตโดย : โรงแรมกระบี่เพชรไพลิน

ที่อยู่ : 135/13 ถ.กระบี่ ต.ปากน้ำ อ.เมืองกระบี่ จ. กระบี่ 81000

โทรศัพท์ : 075 612 201

โทรสาร :

อีเมล์ : ไม่มีอีเมล์

website : http://www.krabiphetpailin.com

รายละเอียดสินค้า :

MAP

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก