ร้านอาหารบ้านมะหญิง

ผลิตโดย : ร้านอาหารบ้านมะหญิง

ที่อยู่ : 10 ม. 1 ตำบล คลองประสงค์ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัด กระบี่ 81000

โทรศัพท์ : 081 - 8716102

โทรสาร :

อีเมล์ : ไม่มีอีเมล์

website : ไม่มีเว็บไซต์

รายละเอียดสินค้า :

MAP

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก