มาริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท

ผลิตโดย : มาริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท

ที่อยู่ : 1 ถ.ทุ่งฟ้า ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000

โทรศัพท์ : 66 (0) 75 620028-35/ 631770

โทรสาร : 66 (0) 7561 2992

อีเมล์ : maritime@maritimeparkandspa.com

website : www.maritimeparkandspa.com 

รายละเอียดสินค้า :

MAP

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก