บ้านแสงเดือน มุสลิม

ผลิตโดย : บ้านแสงเดือน มุสลิม

ที่อยู่ : 2 หมู่ 4 เทพกระษัตรี ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมือง จังหวัด43 83000

โทรศัพท์ : 076-238-616

โทรสาร :

อีเมล์ : ไม่มีอีเมล์

website : ไม่มีเว็บไซต์

รายละเอียดสินค้า :

MAP

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก