บริษัท เครื่องดื่ม อควา สตาร์ จำกัด

ผลิตโดย : บริษัท เครื่องดื่ม อควา สตาร์ จำกัด

ที่อยู่ : 104 หมู่ 3 ตำบลห้วยยูง อำเภอเหนือคลอง จังหวัด กระบี่ 81130

โทรศัพท์ : 0-7566-6142

โทรสาร :

อีเมล์ : ไม่มีอีเมล์

website : ไม่มีเว็บไซต์

รายละเอียดสินค้า :

MAP

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก