โรงงานน้ำดื่มมโนสม

ผลิตโดย : โรงงานน้ำดื่มมโนสม

ที่อยู่ : 186 หมู่ 8 ต.กระบี่น้อย อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000

โทรศัพท์ : 087-283-9755

โทรสาร :

อีเมล์ : ไม่มีอีเมล์

website : ไม่มีเว็บไซต์

รายละเอียดสินค้า :

MAP

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก