หมั่นค้ากรุ๊ป

ผลิตโดย : หมั่นค้ากรุ๊ป

ที่อยู่ : 93/10 ม.2 ต.คลองท่อมใต้ อ.คลองท่อม จ.กระบี่ 81120

โทรศัพท์ : 086 – 2771490

โทรสาร :

อีเมล์ : ไม่มีอีเมล์

website : ไม่มีเว็บไซต์

รายละเอียดสินค้า :

MAP

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก