บริษัท สยามชิกเค้นโปรดักท์ จำกัด

ผลิตโดย : บริษัท สยามชิกเค้นโปรดักท์ จำกัด

ที่อยู่ : 100 หมู่ที่ 6 ตำบล เขาต่อ อำเภอ ปลายพระยา กระบี่ 81160

โทรศัพท์ : 075-656521-2

โทรสาร :

อีเมล์ : ไม่มีอีเมล์

website : http://www.siamchicken.com/

รายละเอียดสินค้า :

MAP

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก