บริษัท สยามโมเดิร์นปาล์ม จำกัด

ผลิตโดย : บริษัท สยามโมเดิร์นปาล์ม จำกัด

ที่อยู่ : 33/4 หมู่ 2 ถนนนาเหนือ-เขาต่อ ตำบลนาเหนือ อำเภออ่าวลึก จังหวัด กระบี่ 81110

โทรศัพท์ : 0-7566-7600-7

โทรสาร : 0-7566-7609

อีเมล์ : ไม่มีอีเมล์

website : ไม่มีเว็บไซต์

รายละเอียดสินค้า :

MAP

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก