ร้านลุงบังอาหารมุสลิม

ผลิตโดย : ร้านลุงบังอาหารมุสลิม

ที่อยู่ : ปั๊ม PT ถนนเพชรเกษม ตำบลหัวสะพาน อำเภอเมือง จังหวัด39 76000

โทรศัพท์ : 089-8360894

โทรสาร :

อีเมล์ : ไม่มีอีเมล์

website : ไม่มีเว็บไซต์

รายละเอียดสินค้า :

MAP

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก