ร้านวัสซำอาหารอิสลาม

ผลิตโดย : ร้านวัสซำอาหารอิสลาม

ที่อยู่ : เขาลูกช้าง (มัสยิดซิรอ) 193 หมู่ 10 ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัด39 76130

โทรศัพท์ : 087-1535523

โทรสาร :

อีเมล์ : ไม่มีอีเมล์

website : ไม่มีเว็บไซต์

รายละเอียดสินค้า :

MAP

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก