ร้านมาเรียมอาหารอิสลาม

ผลิตโดย : ร้านมาเรียมอาหารอิสลาม

ที่อยู่ : บ้านรางจิก หมู่ที่1 ตำบลไร่ใหม่พัฬนนา อำเภอชะอำ จังหวัด39 76120

โทรศัพท์ : 089-9153601

โทรสาร :

อีเมล์ : ไม่มีอีเมล์

website : ไม่มีเว็บไซต์

รายละเอียดสินค้า :

MAP

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก