ก๋วยเตี๋ยว 42 (อิสลาม)

ผลิตโดย : ก๋วยเตี๋ยว 42 (อิสลาม)

ที่อยู่ : 315/5 ถนน มหาดไทยบำรุง ตำบล ระแหง อำเภอ เมือง17 จังหวัด 17 63000

โทรศัพท์ : 083-4471722

โทรสาร :

อีเมล์ : ไม่มีอีเมล์

website : ไม่มีเว็บไซต์

รายละเอียดสินค้า :

MAP

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก