47-ฮาลาลบุฟเฟ่

ผลิตโดย : 47-ฮาลาลบุฟเฟ่

ที่อยู่ : 611 (ติดกับธนภัทร) ถนน ผังเมือง 4 ตำบล สะเตง อำเภอ เมือง47 จังหวัด 47 95000

โทรศัพท์ : 062-0791587

โทรสาร :

อีเมล์ : ไม่มีอีเมล์

website : ไม่มีเว็บไซต์

รายละเอียดสินค้า :

MAP

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก