อาลี หมี่ฮาลาล

ผลิตโดย : อาลี หมี่ฮาลาล

ที่อยู่ : ตลาดกระทุ่มราย ถนน สังฆะสันติสุข เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

โทรศัพท์ : 089-9800810

โทรสาร :

อีเมล์ : ไม่มีอีเมล์

website : ไม่มีเว็บไซต์

รายละเอียดสินค้า :

MAP

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก