ร้านไทยมุสลิม ฮาลาลฟู้ด

ผลิตโดย : ร้านไทยมุสลิม ฮาลาลฟู้ด

ที่อยู่ : ตลาดไท (ศูนย์อาหาร 1) - ถนน พหลโยธิน ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอ คลองหลวง จังหวัด 30 12120

โทรศัพท์ : 095-5077558

โทรสาร :

อีเมล์ : ไม่มีอีเมล์

website : ไม่มีเว็บไซต์

รายละเอียดสินค้า :

MAP

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก