ภัตตาคารจินเปา

ผลิตโดย : ภัตตาคารจินเปา

ที่อยู่ : 23/1 ถนนอารักษ์ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัด14 50100

โทรศัพท์ : 053-326-321

โทรสาร : 053-326-321

อีเมล์ : ไม่มีอีเมล์

website : ไม่มีเว็บไซต์

รายละเอียดสินค้า :

MAP

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก